Plan je een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum? Koop dan best op voorhand je ticket. Zo ben je zeker dat je een plek hebt. En moeten wij aan de inkom niemand teleurstellen.

Over de Via Appia: de oudste weg van Rome

Inschrijven

Inschrijven kan een maand voorafgaand aan de lezing

Het project Mapping the Via Appia brengt twee kilometer van de oudste Romeinse consulaire weg nabij Rome zo nauwkeurig mogelijk in kaart, ook met 3D-reconstructies. Het gaat om het traject tussen de hedendaagse Via di Erode Attico en de Via di Casal Rotondo in Rome. Daarover is er een weelde aan monumenten en archeologische sites, archieven en historische en digitale foto’s. De lezing heeft het eerst over de methodologie van het project en presenteert vervolgens de belangrijkste resultaten van de opgravingen. Aan het eind komen de plannen voor de komende jaren aan de orde.

Prof. dr. Stephan Mols is projectleider van ‘Mapping the Via Appia’ en bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met bijzondere aandacht voor de Romeinse ‘limes’ en de relatie tussen archeologie en publiek. Hij doet onderzoek naar de infrastructuur en de stenen monumenten van Romeins Nijmegen.

Dr. Christel Veen promoveerde in 2018 op een onderzoek naar rituelen met beeldjes in de westelijke provincies van het Romeinse rijk. Ze doceert aan de Radboud Universiteit Nijmegen archeologie, oude geschiedenis en mythologie. Ze is sinds 2011 opgravingsleider bij het project Mapping the Via Appia.

prof. dr. Stephan Mols & prof. dr. Christel Veen (Radboud Universiteit Nijmegen)

Woensdag 17 januari 2024

Nl.

90 min.

19.30 u

Auditorium
Online

Guido Creemers
Conservator
+32 12 67 03 36
guido.creemers@stadtongeren.be