Vous comptez visiter le Musée gallo-romain ? Mieux vaut réserver votre billet. Vous aurez la garantie d’avoir une place et vous éviterez une déception à l’entrée.

Nouvelles acquisitions

Tongerse misbaksels

Het Gallo-Romeins Museum verwierf onlangs enkele misbaksels van een kookpot en beker in Tongers aardewerk. Ze dateren uit de periode 150-300 n.Chr. De twee zijn tijdens het bakproces in de oven in elkaar gezakt.

De inwoners van Atuatuca Tungrorum gebruikten het aardewerk dagelijks. Het werd ook verspreid op het omliggende platteland en vermoedelijk verkocht op markten.

Beker en pot zijn ontdekt in 1968, bij grondwerkzaamheden, zowat 80 meter binnen het noordelijke rand van de eerste stadsmuur.

Deze resten zijn de oudst opgegraven getuigen van een pottenbakkersatelier in Tongeren.

Vroegmiddeleeuwse zegel van de paus Hadrianus 1

Het Gallo-Romeins Museum voegde onlangs een uniek loden zegel aan zijn collectie toe. Het stuk werd gevonden in Munsterbilzen en draagt een opschrift in het Latijn. Zo weten we dat het toebehoorde aan paus Adrianus of Hadrianus I (ca. 700-795 n.Chr.).

Het gaat om een uniek exemplaar: er zijn tot op heden geen stukken met een identieke stempel bekend. De stempelslag is bovendien bijzonder duidelijk.

Aan het zegel moet een belangrijk pauselijk document bevestigd geweest zijn.

Iemand uit Munsterbilzen, of een organisatie in Munsterbilzen, slaagde er in iets op de agenda van de paus te zetten. Dat wijst op bijzonder veel invloed.

De vondst van het zegel laat het museum toe om een nog completer en genuanceerder beeld te schetsen van het christendom in onze regio, zo’n 1300 jaar geleden.

Tijdelijke opstelling

Volwassenen

nl, fr, en

Gratis

Onbeperkt toegestaan

Else Hartoch
coördinator onderzoek en bibliotheek
+ 32 12 67 03 61
else.hartoch@stadtongeren.be