Plan je een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum? Koop dan best op voorhand je ticket. Zo ben je zeker dat je een plek hebt. En moeten wij aan de inkom niemand teleurstellen.

Privacyverklaring

De door u verstrekte gegevens in formulieren, digitale aanvragen, inschrijvingen,… zullen door het Gallo-Romeins Museum worden verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt voor dit doeleinde.

Voor meer info en voor de uitvoering van uw rechten verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van Stad Tongeren.

Stuurgroep informatieveiligheid stad en OCMW Tongeren
AC Praetorium
Maastrichterstraat 10
3700 Tongeren
privacy.incidenten@stadtongeren.be