Plan je een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum? Koop dan best op voorhand je ticket. Zo ben je zeker dat je een plek hebt. En moeten wij aan de inkom niemand teleurstellen.

Motto

Τὰ ἑξῆς ἀεὶ τοῖς προηγησαμένοις οἰκείως ἐπιγίνεται

‘Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan voorafging.’

Marcus Aurelius, Romeinse keizer-filosoof (121 – 180 n.Chr.)

We kunnen het heden niet begrijpen, laat staan vooruitblikken, zonder kennis van vroegere tijden. Archeologie biedt ons een langetermijnperspectief om naar onszelf te kijken. Archeologen denken in millennia. Ze bieden inzicht in processen van continuïteit én verandering.

De woorden van keizer-filosoof Marcus Aurelius inspireerden ons vooral bij het ontwikkelen van de permanente tentoonstelling. Die vertelt over het leven van de mens, van in de prehistorie tot de vroege middeleeuwen. Oorzaak-gevolgrelaties staan centraal in dit chronologische verhaal.

Velen zien Marcus Aurelius als toonbeeld van een rechtvaardig en menselijk heerser. Tussen 170 en 180 n.Chr. verbleef hij aan de Donau, een buitengrens van het Rijk. Daar schreef hij een werk waarin hij zijn idealen en twijfels uitte: ‘Τὰ εἰς ἑαυτόν’. Dat betekent: ‘Aan zichzelf’. Hierin lazen we zijn begeesterende woorden.

Bart Demarsin
Afdelingshoofd tentoonstellingen
+ 32 12 67 03 56
bart.demarsin@stadtongeren.be