Plan je een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum? Koop dan best op voorhand je ticket. Zo ben je zeker dat je een plek hebt. En moeten wij aan de inkom niemand teleurstellen.

Spraakwater - Ongekend & onverwacht: een nieuw legioenskamp uit de vroeg-Romeinse tijd in het Nederlandse Valkenburg (Zuid-Holland)

Valkenburg in de provincie Zuid-Holland, tussen Katwijk en Leiden, heeft een zeer rijk ‘Romeins’ verleden. Niet alleen werd er tijdens de Tweede Wereldoorlog een zeer goed bewaard fort (castellum) grotendeels opgegraven. Nadien hebben archeologen ook de restanten van ruim een halve kilometer Romeinse weg, een grafveld, een vicus (kampdorp) en een minifort, graanpakhuizen en allerlei andere gebouwen blootgelegd.

Thans vindt een grootschalig archeologisch onderzoek plaats, met zonder meer spectaculaire resultaten. De interpretatie ligt voor de hand: het gaat om een tweede Romeins verdedigingswerk, op enkele honderden meters van het bekende castellum van Valkenburg. Gelet op de omvang moet er sprake zijn geweest van een legioenskamp van meer dan 16 hectare.

De vragen zijn legio: wat doet dat kamp hier? Wat is er meer van te achterhalen? In welke historische context kan deze spectaculaire vondst worden geplaatst? Wat betekent dat voor de vroeg-Romeinse periode in West-Nederland en daarbuiten?

Tijdens de presentatie besteedt dr. Vos aandacht aandacht aan het historische verhaal van de Romeinse Limes in het noorden en aan de rol van het hinterland. Ook de Unesco-nominatie van de Nedergermaanse Limes komt aan bod.

Ontdek de opname van deze Spraakwater-lezing hieronder.

 

 

dr. Wouter Vos (Saxion Hogeschool Deventer)

donderdag 14 januari 2021