Onverwerkt Verleden: een bron van kennis over Romeins en middeleeuws Tongeren

In de periode 1986-2004 voerde het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid in Tongeren heel wat archeologische opgravingen uit. De vondsten en de documentatie over de opgravingen bewaart het agentschap in zijn depot te Vilvoorde. Vaak zijn deze ensembles nog niet grondig wetenschappelijk onderzocht. Hierdoor blijft een belangrijke kennisbron over Romeins en middeleeuws Tongeren ontoegankelijk voor vakgenoten en andere geïnteresseerden. Met het project ‘Onverwerkt Verleden’, gestart in 2020, brengen we daar verandering in. Voor de duur van het onderzoek brengen we de opgravingsensembles een voor een terug naar Tongeren. Na afloop keert alles terug naar Vilvoorde, opnieuw verpakt, grondig geïnventariseerd én beschreven.

Veel vondsten

Elke opgraving bracht een groot aantal grondsporen aan het licht: resten van houten en stenen gebouwen, ophogings-, puin- en brandlagen, greppels, grachten en kuilen, waterputten, beerputten enz. Al die sporen hebben archeologen ter plaatse opgemeten, ingetekend en beschreven. Aan de hand van hun grondplannen en profieltekeningen, en door de studie van de archeologische vondsten, kunnen we ze dateren en interpreteren.

In vrijwel alle grondsporen troffen de archeologen ook vondsten aan. Daarvan hebben ze indertijd steeds nauwgezet genoteerd uit welk grondspoor ze afkomstig zijn. Waar gaat het over? Naast bouwmaterialen, archeologische artefacten in metaal, glas, aardewerk, steen en organisch materiaal (been, leer of hout) leverde elke opgraving ook heel wat plantaardige en dierlijke resten op. Door de studie van al deze sporen en vondsten kunnen we de bewoningsgeschiedenis van het opgegraven stukje Romeins en middeleeuws Tongeren reconstrueren.

Na de studie zullen we de onderzoeksresultaten opgraving per opgraving publiceren.

Onderzochte opgravingen

Alain Vanderhoeven
Vrijwilliger 
+ 32 12 67 03 80
alain.vanderhoeven@stadtongeren.be