Plan je een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum? Koop dan best op voorhand je ticket. Zo ben je zeker dat je een plek hebt. En moeten wij aan de inkom niemand teleurstellen.

Archeoloog@work

Meer info?

Raadpleeg onze pagina voor contact en inschrijvingen.

In dit programma gaan denken en doen hand in hand. Je leerlingen ontdekken dat archeologie niet om voorwerpen draait, maar om mensen.

Je leerlingen bezoeken de Gallo-Romeinse afdeling. Niet alleen de objecten, maar ook de archeoloog en zijn taken staan centraal. Wat weten we dankzij de archeologie over de Romeinse tijd? Hoe leefden de inwoners van Atuatuca Tungrorum, pakweg 2000 jaar geleden? De gids daagt de leerlingen uit én geeft enthousiast inzicht.

Voor of na de rondleiding volgt een workshop. Hier steken je leerlingen de handen uit de mouwen – als echte archeologen. Ze onderzoeken het vondstmateriaal van een Romeinse woning, opgegraven aan de rand van Tongeren. In groepjes maken ze kennis met archeologische technieken en voeren ze diverse wetenschappelijke onderzoeken uit. Ze reconstrueren de stadswoning en dringen door tot de leefwereld van de inwoners van weleer. Hiervoor is samenwerking essentieel.

Op ons leskanaal vind je heel wat educatieve video’s die aansluiten bij het programma ‘Archeoloog@work’. Handig om te verwerken in je lessen.

Begeleide rondleiding
Atelier (hands-on)

Secundair onderwijs
Eerste graad

Nl., Fr.

120 min.
60 min. rondleiding en 60 min. atelier

Max. 15 per groep
Max. 4 groepen starten tegelijk.

80 euro per groep (gids en materiaal)
1 euro per leerling (toegang)
Leerkrachten gratis