Plan je een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum? Koop dan best op voorhand je ticket. Zo ben je zeker dat je een plek hebt. En moeten wij aan de inkom niemand teleurstellen.

Van het een komt het ander

Meer info?

Raadpleeg onze pagina voor contact en inschrijvingen.

Hoe leefden de prehistorische jagers-verzamelaars? Waarom schakelden ze over op een boerenbestaan? Wanneer trad er voor het eerst sociale ongelijkheid op? Wat veranderde er na de Romeinse verovering? Een bekwame gids leidt je klas door 500.000 jaar geschiedenis en geeft inzicht in de grote maatschappelijke transformaties. Na de rondleiding zien de jongeren dat alles ook anders had kunnen zijn – nu én in het verre verleden. Maar vooral: ze beseffen dat er goede redenen zijn waarom de oude samenlevingen zich op die manier hebben ontwikkeld.

Op ons leskanaal vind je heel wat educatieve video’s die aansluiten bij het programma ‘Van het een komt het ander’. Handig om te verwerken in je lessen.

Begeleide rondleiding

Secundair onderwijs
Eerste, tweede en derde graad

Hoger onderwijs

Nl., Fr.

90 min.

Max. 15 per groep
Max. 4 groepen starten tegelijk.

70 euro per groep (gids)
1 euro per leerling/student (toegang)
Leerkrachten/lectoren gratis