Plan je een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum? Koop dan best op voorhand je ticket. Zo ben je zeker dat je een plek hebt. En moeten wij aan de inkom niemand teleurstellen.

Verhaaltekenen: Er was eens…

Meer info?

Raadpleeg onze pagina voor contact en inschrijvingen.

Je leerlingen nemen deel aan een workshop ‘verhaaltekenen’. Aan de hand van luisterteksten en instructies bouwen ze hun tekeningen stap voor stap op. Zonder het te beseffen tekenen ze hun eigen versie van de mythe van Romulus en Remus (niet verklappen dus). Dit creatieve proces kent geen goede of foute uitkomst. Op het einde bestuderen ze elkaars tekeningen. De gids reflecteert met hen over fantasie en werkelijkheid. Wat is er waar en onwaar aan het stichtingsverhaal van Rome?

In de rondleiding leren je leerlingen over de strijd tussen het Romeinse leger en Eburonenleider Ambiorix. Daarna ontdekken ze hoe de mensen in onze regio leefden ten tijde van de Romeinen.  Welke goden vereerden ze? Wat stond er op het menu? Hoe begroeven ze hun doden?

Bij dit programma hoort een lespakket. Dit kan je gebruiken om je museumbezoek in de klas voor te bereiden en/of te verwerken. Neem zeker ook een kijkje bij de onderwijsdoelen van het programma.

Op ons leskanaal vind je heel wat educatieve video’s die aansluiten bij het programma ‘Verhaaltekenen: Er was eens…’. Handig om te verwerken in je lessen.

Begeleide rondleiding
Atelier (creatieve workshop)

Lager onderwijs:
tweede en vooral derde graad

Nl., Fr.

120 min.
60 min. atelier en 60 min. rondleiding

Max. 15 per groep
Max. 4 groepen starten tegelijk.

80 euro per groep (gids en materiaal)
1 euro per leerling (toegang)
Leerkrachten gratis